Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Camphill České Kopisty

Objednatel

Občanské sdružení Český Camphill

Stupeň dokumentace

Studie, projekt stavby

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2004 (předpoklad)

Charakteristika stavby

Prověrka starších budov, návrh demolic, sanací a dostaveb. Na místě restituovaného zemědělského statku vzniká první český Camphill – nestátní zařízení anthroposifické orientace, pečující o děti s mentálním handicapem. Zařízení obsahuje ubytovací domy, učebny, dílny, stravování, pěstební a chovatelské hospodářství. Jsou zachovány a zadaptovány starší cihlové objekty, ke kterým jsou provedeny dostavby. Je kladen důraz na výtvarné řešení, ekologicky nezávadné materiály a technologie a vytváření neformálního prostředí se specifickými rysy. Vytápění objektů pomocí kotlů na dřevní štěpku a odpad.