Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Dětské centrum DC 90 – farma, v Olomouci – Topolanech

Objednatel

Dětské centrum DC 90

Stupeň dokumentace

Studie 1998, projekt stavby 1999

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause a Ing. Oldřicha Vlčka

Zahájení stavby

2001

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Prověrka starších budov, návrh demolic, sanací a dostaveb. Na místě staré zemědělské usedlosti byl vytvořen stacionář pro děti s kombinovanými handicapy, který obsahuje učebny, dílny, stravování a pěstební hospodářství. Byl zachován starší cihlový objekt, ke kterému byly dostavěny v původní půdorysné stopě nové uliční a dvorní trakty, bylo využito původní podloubí, také stará stodola v areálu byla adaptována pro účely velké keramické dílny.