Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Dětské centrum Kopřivnice – rekonstrukce a nástavba

Objednatel

Město Kopřivnice

Stupeň dokumentace

Studie, projekt stavby, Návrh interiéru

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause a Ing. MiroslavaTurka.

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2003 (první etapa)

Charakteristika stavby

Komplexní rekonstrukce a sanace původní občanské vybavenosti mateřské školky ve skeletu MS-OB. Je navržena nástavba střední části, nová schodiště a úpravy pro potřeby dětí s mentálním a tělesným handicapem. Původní plocha schodiště je zastropena a využita pro třídy, je vystavěno nové lehké schodiště k obvodu stavby. Také byly do využitých ploch pro třídy integrovány nevyužívané terasy. Původní skelet je tak co možná nejekonomičtěji využit. Je navržena sanace konstrukce střechy s odpadávajícími atikami.