Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Domov důchodců a dostavba stravovny při DPS Kopřivnice

Objednatel

Město Kopřivnice

Stupeň dokumentace

Studie, Projekt stavby 2005, Návrh interiér

Řešitelský tým

Architektonický ateliér pod vedením architekta projektu Ing. arch. Milana Obenause ve spolupráci s Ing. arch. Stanislavem Srncem a stavební skupina pod vedením hlavního inženýra projektu Zd. Šudřicha ve spolupráci s DIK Jeseník, návrh zahradních úprav Ing. arch. Jitka Gajdoštinová.

Předpokládaná realizace

V roce 2006

Charakteristika stavby

Domov důchodců je navržen jako dostavba bloku ve stávající zástavbě panelových bytových domů. Současně je navržena rekonstrukce stávajícího objektu stravovny ve skeletu MS-OB. Objekt je navržen jako monolitický, s vytvořením chráněné zahrady uvnitř bloku. Výraz objektu koresponduje s hranolovými formami domů sídliště které nově interpretuje, stísněná parcela pro výstavbu je maximálně využita.