Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Domov důchodců se stravovnou, Kopřivnice

Objednatel

Městský úřad Kopřivnice

Stupeň dokumentace

Studie 1997, projekt stavby 1999, 2001, Návrh interiéru 2001

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause.

Zahájení stavby

2003 (předpoklad)

Ukončení stavby

2004 (předpoklad)

Charakteristika stavby

Několik let nedokončený skelet MS-OB stravovny přiléhající k domu DPS je v návrhu rehabilitován a dostavěn domovem důchodců. Měl by tak vzniknout jeden komplex, poskytující služby starším občanům s různým rozsahem geriatrických handicapů. Skelet MS-OB je navržen k sanaci, dostavba využívá přilehlé volné plochy.