Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Domov pro seniory Újezd u Brna - výstavba

Objednatel:
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Stupeň dokumentace:
studie, DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební řízení), DPS (dokumentace provedení stavby), inženýrská činnost, autorský dozor

Řešitelský tým:
pod vedením hlavní inženýra projektu
Ing. Patrika Pluskala,
architektonické řešení - Ing. arch. Petr Skoumal
ve spolupráci s VPÚ DECO Praha a.s.

Rok zahájení zpracování PD:
2010

Rok ukončení zpracování PD:
2014

Rok ukončení realizace stavby:
02/2015

Charakteristika stavby:
Domov pro seniory je  situován  v jihovýchodním okraji města Újezd u Brna v části Rychmanov na ulici Rybářská.

Domov pro seniory je určen pro 100 uživatelů s 69 zaměstnanci. Objekt tvoří dvě hlavní čtyřpodlažní hmoty zastřešené sedlovými střechami (blok A a Blok B), které jsou provázány komunikačním a spojovacím krčkem sloužícím jako hlavní vstup z ulice a východ do klidové části pozemku.

Oba bloky A,B mají čtyři nadzemní podlaží, blok B je spolu se spojovacím krčkem podsklepen. Dispozičně jsou oba bloky řešeny jako trojtrakt s vnitřní chodbou. Ve 2.NP – 4.NP jsou umístěny jedno a dvoulůžkové ubytovací pokoje klientů s vlastním sociálním zázemím. 1.NP bloku A je využito pro ubytování klientů se zvláštním režimem.

Objekt je vybaven vlastním stravovacím zázemím, prádelnou, prostory pro zdravotnický personál a služby.