Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Dostavba tř. Kosmonautů

Objednatel

Město Olomouc

Stupeň dokumentace

Urbanistická studie 2002

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause

Zahájení stavby

2002 (studie)

Ukončení stavby

Zatím nerealizováno

Charakteristika stavby

Po propojení starší slepé komunikace se zástavbou z 60-tých let 20. století s centrem města vyvstala potřeba dotvořit tuto komunikaci na městský bulvár. Návrh řeší odclonění vnitrobloků mezi deskovými bytovými domy od rušné komunikace. Dostavby pro služby současně řeší i nové parkování pro celou obytnou skupinu a sadové úpravy.