Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Dům Dolní nám. 21, Olomouc

Objednatel

Ing. Rajmund Pavla

Stupeň dokumentace

Studie, projekt stavby

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause, spolupráce Ing. Staňková.

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2004 (předpoklad)

Charakteristika stavby

Rekonstrukce domu v horní frontě Dolního náměstí. Dům je památkově chráněn. Byly prohloubeny sklepy a propojeny schodištěm s plochou obchodu v 1. NP tak, aby vzniklo co nejvíce komerčních ploch. Dvorní trakt je navržen k sanaci a bude využit k bydlení.