Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Kompletní projektová dokumentace stavby sídla ÚOHS a dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Stupeň dokumentace:

1. ETAPA - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY - DSP
2. ETAPA - PŘÍSTAVBA BUDOVY - DUR - 2006

Zahájení stavby I.etapy

2006

Ukončení stavby I.etapy

2007

Zahájení stavby II.etapy

2007

Ukončení stavby II.etapy

2008

Řešitelský tým:

Středisko pozemních staveb a architektury pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava
Autor stavby: Ing.arch. Milan Obenaus

Charakteristika stavby

Rekonstrukce památkově chráněného objektu a dostavba pro potřeby sídla ÚOHS. Úprava dispozic pro umístění administrativních provozů, sanace zdiva suterénu, využití podkroví a dovybavení výtahy. Přístavba nového objektu skeletové konstrukce s lehkým opláštěním, s podzemními garážemi a novými administrativními provozy.