Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Obchodní místo UniCredit Bank - ŠTERNBERK

Objednatel
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle

Stupeň dokumentace
DSP+DPS

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Šudřicha

Zahájení stavby
květen 2012

Ukončení stavby
červen 2012

Charakteristika stavby
Předmětem stavebních úprav byl prostor nebytové nájemní jednotky dříve sloužící k prodeji textilu a obuvi. Prostor pro obchodní místo UniCredit Bank se nachází v 1.NP a je samostatně přístupný venkovním vyrovnávacím schodištěm přímo z navazujícího chodníku. Byly provedeny nové dispoziční úpravy (odstranění prosklené příčky, zazdění stávajících dveří) a  zbudování samostatného zázemí zaměstnanců zahrnující WC a kuchyňku. Osazený ATM byl vynesen zesílením nad klenbou suterénu.

Bylo provedeno nové souvrství podlah vč. finální povrchové pochůzí vrstvy (koberec, keramická dlažba), nový SDK podhled a nové rozvody TZB (NN, napojení nových zařizovacích předmětů na stávající rozvody vody a kanalizace, vytápění) bez zásahu do nosných konstrukcí. Všechny vnitřní povrchy vč. interiéru jsou nové ve standardu UniCredit Bank.

Dále byl vyměněn stávající výkladec, vstupní dveře byly repasovány. Byly provedeny úpravy k zajištění bezpečnostní obvodových konstrukcí prostoru vč. instalace slabo-proudých rozvodů EZS, systému kontroly vstupu do samoobslužné zóny bankomatu, strukturovaného kabelážního systému (SCS), kamerového systému (CCTV) atd. Do fasády historického objektu nebylo zasahováno.