Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Obytná skupina Návsí

Objednatel

INVESPOL s.r.o. Olomouc

Stupeň dokumentace

Urbanistická studie

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause

Zahájení stavby

Studie 2002

Charakteristika stavby

V územním plánu obce Návsí je vymezeno území pro výstavbu rodinných domů, které bylo ověřeno k zástavbě touto studií. Byl proveden návrh parcelace a vedení inženýrských sítí, byly stanoveny závazné a doporučené regulativy. Skupina má své vlastní veřejné plochy a zeleň, parkování, vozidlové a pěší komunikace, a jsou zde také použity zpomalovací prahy s přechody pro chodce.