Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Obytná skupina Velká Bystřice – Vrtov

Objednatel

INVESPOL s. r. o. Olomouc

Stupeň dokumentace

Urbanistická studie, projekt k územnímu rozhodnutí, projekty stavby

Řešitelský tým

Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause

Zahájení stavby

1998

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Bylo vykoupeno území a zpracována zastavovací studie obytné skupiny s návrhem parcelace a vedení inženýrských sítí. Skupina má svou vlastní „náves“, veřejnou zeleň i parkování, vozidlové a pěší komunikace jsou řešeny v odlišných materiálech, náves je dopravně zklidněná a jsou zde také použity zpomalovací prahy s přechody pro chodce.