Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Oprava farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Valašské Meziříčí – statické zajištění

Objednatel

Farní úřad Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace

Projekt stavby

Řešitelský tým

Statická kancelář – Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1997

Ukončení stavby

1997

Charakteristika stavby

Na základě zjištěných poruch - trhliny ve zdech a zejména v klenbách, byl proveden statický průzkum, který stanovil příčiny poruch a jednotlivé poruchy lokalizoval.

Jednalo se zejména o závažné poruchy – uhnilé zhlaví vazných trámů prakticky ve všech polích. Rozpětí lodě je 18 m.

Byla zde aplikována metoda přizvednutí celého vazebního krovu na vložené ocelové konstrukci a obnova narušených dřevěných prvků krovu příložkami. Ocelová konstrukce se následně demontovala.