Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce Masarykova nám. a ul. Svatoplukovy, Farní a 28.října, spolu s školním nám. v Hranicích

Stupeň dokumentace:
Dokumentace pro stavební povolení, RP
 
Řešitelský tým:
Architektonický a stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing.arch.Milana Obenause, spolu s.ing.arch.Petrem Skoumalem a UDI Ostrava.

Předpokládaná realizace:
2006

Charakteristika stavby:

Komplexní návrh úpravy historického náměstí města Hranic, včetně návrhu dopravy, kladů dlažeb, drobné architektury a mobiliáře, zeleně i koncepce osvětlení. Návrh kašny spolu s Mgr.Otto Bébarem.