Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rotunda v Květné zahradě Kroměříž – památka UNESCO

Objednatel

Arcibiskupský zámek a Zahrady Kroměříž

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1999

Řešitelský tým

Architektonická část – Ing. Arch. T. Tzoumasová
Statika - Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1999

Ukončení stavby

2000

Charakteristika stavby

Předmětem rekonstrukce byla celková obnova stavby od odvlhčení základů – provedení nových drenáží až po opravu jednotlivých prvků krovu a kulové báně rotundy. Veškeré projekční návrhy podléhaly přímé kontrole Památkového ústavu Praha, jelikož stavba je zapsána na seznamu památek UNESCO. Ve statickém řešení byla uplatněna nová metoda ztužení pozednic předpjatými lany namísto klasických tesařských spojů a styků, které nebylo možno provést.