Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rozšíření a dostavba zadního traktu domu s galanterií

Objednatel

Manželé Kolářovi

Stupeň dokumentace

Studie, Zjednodušený projekt stavby

Řešitelský tým

Architektonický ateliér pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. arch. Milana Obenause.

Zahájení stavby

1998

Ukončení stavby

2000

Charakteristika stavby

Rekonstrukce a dostavba sanace staršího bytového domu s prodejnou v přízemí, s využitím podkroví pro byt, s vinárnou v suterénu. Část v Uhelné ulici byla dostavěna nad původní půdorysnou stopou bývalé dílny, která byla zničena ve 2. sv. válce. Výraz objektu byl zvolen novodobý, uplatňuje se zde výrazně zámečnická práce v mřížích, byly upřednostňovány přírodní materiály.