Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Střešní zahrada v areálu zámku v Lipníku nad Bečvou

Stupeň dokumentace:
Studie, Projekt
 
Řešitelský tým:
Architektonický ateliér pod vedením Ing.arch.Milana Obenause
Sadové úpravy Ing.Kubeša, sanace dle firmy REMMERS

Předpokládaná realizace:
V letech 2004-2006

Charakteristika stavby:
Historická střešní zahrada zámeckého parku je navržena k rehabilitaci a k opravám stavebních částí vč.zábradlí. Kamenné schodiště s vetknutým zábradlím bylo sanováno, zábradlí nahrazeno replikami a je navržena nová skladba hydroizolace vč.zateplení, vše ve spolupráci s firmou REMMERS. Fontánka z důvodu narušení betonu bude provedena též v replice včetně vystrojení.