Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Tovačov – sportovní areál „Pod břízami“

Stupeň dokumentace:
zpracování studie: 2008

Řešitelský tým:
pod vedením hlavní inženýra projektu
Ing. Josefa Bohuslava,
architektonické řešení:
Ing. arch. Obenaus, Ing. arch. Skoumal


Charakteristika stavby:
Záměrem uživatele je oživit stávající sportovní areál „Pod břízami“ v těsném sousedství zámku v Tovačově. Areál je sportovním centrem, ale postupem času se přirozeným způsobem stal i jistým živoucím místem společenského života. Aby areál mohl kvalitně plnit svůj účel na potřebném standardu, je uvažováno s jeho funkční a technicko – provozní rekonstrukcí.
Bude vybudováno nové hlavní fotbalové hřiště s přírodním povrchem, tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením, hřiště pro veřejnost, dva tenisové kurty, volejbalové hřiště, nový provozní objekt s potřebným zázemím, vč. venkovní zahrádky a dětského koutu. Pro motorizované návštěvníky bude v těsné blízkosti zřízeno parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 26 parkovacích míst. Přístup na toto parkoviště bude z prostoru místní komunikace u mlýna (autobusové nádraží).