Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

„Vypracování projektové dokumentace na stavební akci – Kontaktni a koordinační centra II. – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina“ pro OO Policie ČR v Bystřici nad Pernštejnem

Objednatel
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina  se sídlem v Jihlavě

Stupeň dokumentace
DSJ – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby.

Řešitelský tým
Středisko pozemních staveb a architektury Olomouc a středisko Brno pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava, jmenovitě Ing. Marcela Dubská, Ing. Milan Oharek, Ing. Marcela Martinková a Dagmar Jelínková.
Návrh interiéru: Ing. arch. Petr Skoumal.

Zahájení stavby
2011   

Ukončení stavby
2012
                                                     
Charakteristika stavby
Staveništěm je stávající budova OO PČR v Bystřici nad Pernštejnem, kde budou prováděny projektované stavební úpravy. Záměrem stavebních úprav je vybudovaní části Front Office, části služebny s přístupem pro veřejnost, a části Back Office, úprava části služebny pro zaměstnance, v souladu se zadávacími podmínkami a jednotnou směrnicí pro služebny Policie České republiky „P1000“.

Navazující interiérové úpravy a vybavení prostor přístupných veřejnosti vycházejí z manuálu PČR P1000, kde jsou přesně definovány standardy a barevnost jednotlivých prvků mobiliáře, typy svítidel, podhledy, design obkladů a dlažeb atd.