Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Zadání změny ÚPNSÚ

Objednatel

Filmové ateliéry Zlín a.s.

Stupeň dokumentace

Studie

Řešitelský tým

Ing. arch. Tomáš Pejpek, Ing. arch. Milan Obenaus

Zahájení stavby

Studie 2003

Charakteristika stavby

Návrh nového členění ploch v ÚPNSÚ města Zlín. Prověrka možností parcelace a zastavění.