Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

„Zpracování projektové dokumentace na akci – Kontaktní a koordinační centra II. etapy, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje“ pro OO Policie ČR v Bystřici pod Hostýnem

Objednatel
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Stupeň dokumentace
DSJ – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby.

Řešitelský tým
Středisko pozemních staveb a architektury Olomouc a středisko Brno pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava, Ing. Vladimír Kopp, Ing. Milan Oharek, Ing. Jan Hubený, Ing. Marcela Martinková a Dagmar Jelínková.
Návrh interiéru: Ing. arch. Petr Skoumal.

Zahájení stavby                
2011
                    
Ukončení stavby
2012

Charakteristika stavby
Staveništěm je stávající budova OO PČR v Bystřici pod Hostýnem, kde budou prováděny projektované stavební úpravy. Záměrem stavebních úprav je vybudovaní části Front Office, části služebny s přístupem pro veřejnost, a části Back Office, úprava části služebny pro zaměstnance, v souladu se zadávacími podmínkami a jednotnou směrnicí pro služebny Policie České republiky „P1000“.

Navazující interiérové úpravy a vybavení prostor přístupných veřejnosti vycházejí z manuálu PČR P1000, kde jsou přesně definovány standardy a barevnost jednotlivých prvků mobiliáře, typy svítidel, podhledy, design obkladů a dlažeb atd.