Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

„Zpracování projektové dokumentace na akci – Kontaktní a koordinační centra II. etapy, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje“ pro ÚO Policie ČR ve Vsetíně

Objednatel
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Stupeň dokumentace
DSJ – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby.

Řešitelský tým
Středisko pozemních staveb a architektury Olomouc a středisko Brno pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava, Ing. Miroslav Turek, Ing. Milan Oharek, Ing. Jan Hubený, Ing. Marcela Martinková a Ing. Milan Stančík.
Návrh interiéru: Ing. arch. Petr Skoumal.

Zahájení stavby                        
2011                          

Ukončení stavby
2012

Charakteristika stavby
Staveništěm je stávající budova ÚO PČR ve Vsetíně, kde budou prováděny projektované stavební úpravy. Záměrem stavebních úprav je vybudovaní části Front Office, části služebny s přístupem pro veřejnost, a části Back Office, úprava části služebny pro zaměstnance, v souladu se zadávacími podmínkami a jednotnou směrnicí pro služebny Policie České republiky „P1000“.

Navazující interiérové úpravy a vybavení prostor přístupných veřejnosti vycházejí z manuálu PČR P1000, kde jsou přesně definovány standardy a barevnost jednotlivých prvků mobiliáře, typy svítidel, podhledy, design obkladů a dlažeb atd.