Průmyslové stavby

12345

Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa východ 

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr.Místek - Č.Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.Č. Těšín

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Olomouc a České dráhy, a.s.

Hlavní nádraží Prostějov – rekonstrukce

Objednatel: České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Železniční uzel Brno – 1. část osobního nádraží

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc

Rekonstrukce Teplárny Olomouc

Statika
Objednatel: FOSTER WHEELER ENERGIA OY

„Rekonstrukce areálu SDC v Hulíně“ pro SŽDC,s.o. Správa dopravní cesty Zlín

Objednatel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Logistický areál v Olomouci – část Nový Svět

Objednatel: AP služby spol. s r.o., Zemská 211/1, 337 01 Ejpovice

Skladové objekty ve Štěpánově (stavební náklady cca 500 miliónů Kč)

Objednatel: Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc, tř. 1. máje 1, 771 11 Olomouc


12345