Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Elektrizace trati Brno – Česká Třebová

Objednatel

České dráhy, s. o. Divize dopravní cesty, o. z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1995

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů SUDOP Praha a. s., MCO a. s. a SUDOP BRNO spol. s r. o. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Moláka ze SUDOP Brno. Stavební část zpracovávali p. Daňková – NS Svitavy a NS Blansko - Ing. Kopp.

Zahájení stavby

1996

Ukončení stavby

1999

Charakteristika stavby

Součásti stavby elektrizace trati Brno – Česká Třebová byly dvě napájecí stanice, zajišťující umístění technologického zařízení (zapouzdřené 110 kV rozvodny, stanoviště transformátorů, rozvodny 27 kV, prostory filtračně kompenzačních zařízení a kontrolní stanoviště) pro provoz na elektrizované trati. Jedná se o dvoupodlažní objekty pozemních staveb. Nosnou konstrukci tvoří zdivo z tepelně izolačních tvárnic Porotherm, stropní konstrukce je z panelů Spirol a ocelových I-profilů. Střecha je provedena z dřevěných vazníků. Obě zapouzdřené rozvodny jsou vybaveny jeřábovou dráhou pro podvěsné jeřáby.

Založení objektu v Blansku bylo na skále, což vyžadovalo náročné zemní práce jak pro napojení na inž. sítě tak pro kabelové rozvody. Hlavní přívod do 110 kV rozvodny byl proveden vzdušným vedením.

Kapacitní údaje


NS Blansko

  • zastavěná plocha 860 m2
  • obestavěný prostor 7 270 m3

NS Svitavy

  • zastavěná plocha 841 m2
  • obestavěný prostor 7 150 m3