Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice - Objekt SO 908 REKONSTRUKCE PROVOZNÍ BUDOVY KŘENOVKA

Stupeň dokumentace:
Realizační dokumentace stavby, 05/2006

Řešitelský tým:
Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. a SUDOPu Praha a.s..
Odpovědným projektantem objektu byl Ing. Jiří Schneider, architektonické řešení Ing.arch. Milan Obenaus

Zahájení stavby:
2006

Ukončení stavby:

2008

Charakteristika stavby:
Součástí stavby Nového spojení je i rekonstrukce původního, památkově chráněného objektu měnírny, nazývaného Křenovka.
Z historie budovy:
Podle projektu Ing.arch Jana Rokose a Ing.Václava Proška z r.1925 postavila od února do konce roku 1927 stavební firma Jaroslava Čeledy měnírnu na Křenovce. V ní transformátory firmy Českomoravská Kolbeň - Daněk měnily třífázový proud 22 000V  z  pražské sítě na stejnosměrný 1 500V. Pro umístění budovy byl vybrán výškově složitý pozemek poblíž severního zhlaví hlavního nádraží mezi tratí bývalé České severní dráhy turnovsko-kralupsko –pražské (dnešní vítkovské trati) a bývalé Pražské spojovací dráhy Hrabovka –Smíchov (vloni zrušené Hrabovské spojky), postavené již v r. 1871 včetně mohutné opěrné zdi.
Vlastní objekt sestává ze tří objemově odlišných částí: z přízemní podsklepené východní části, hlavní halové dvoulodní střední části – měnírny a z přízemní západní části – remízy montážních vozů. Architektura objektu byla podřízena střídmému funkcionalistickému slohu s pohledovým zdivem z režných cihel při respektování požadavků technologického provozu. Budova byla pro svoje historické, architektonické i urbanistické hodnoty prohlášena v roce 2003 za kulturní památku.

Rekonstrukce v rámci Nového spojení:
Kompletní rekonstrukce se budova dočkala až v rámci probíhající stavby „Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“. Západní část, do které byly zaústěny 2 koleje, sloužila původně k provoznímu ošetření akumulátorových posunovacích lokomotiv, po r.1962 do r.1989 zde bylo stanoviště pojízdných měníren a pak stanoviště motorových montážních prostředků. Tato část po odbourání novějšího přístavku bude zrekonstruována do původní podoby podle projektu z r.1925 a využita pro umístění elektrického napájecího zařízení včetně rozvodny NN, dále zde bude plynová kotelna a zbylá část bude využita pro parkování tří pohotovostních vozidel řízení automatizovaných systémů.
Příjezd je navržen z ulice Příběnické. K objektu nebudou vedeny koleje.
Střední část – hlavní budova – sloužila jako napájecí stanice do r.1962, kdy byla trakční soustava převedena z 1 500Vss na 3 000Vss a napájení zajišťovaly zmíněné pojízdné měnírny. Portálový jeřáb o nosnosti 15 t umístěný v hale sloužil původně pro technologii napájecí stanice, později pro manipulaci s opravovanými trafy. Po stavebních úpravách zůstane jeřáb v krajní poloze a zakonzervován jako součást nového interiéru. V 1. nadzemním podlaží této části stavby bude dispečerské pracoviště řízení provozu pevných trakčních zařízení včetně veškerého zázemí. V 2. nadzemním podlaží, tj. nad dispečerským sálem, bude pracoviště řízení automatizovaných systémů. Sociální zařízení pro obě tato pracoviště budou v třetí, východní části objektu.