Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

FEROCENTRUM, rekonstrukce skeletu z hlinitanového cementu

Objednatel

Stavební firma TOMEK, Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt sanací, Projekt stavby

Řešitelský tým

Ateliér konstrukcí, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Vyhnálka.

Zahájení stavby

1993

Ukončení stavby

1994

Charakteristika stavby

Statické zajištění narušeného skeletu z hlinitanových cementů, návrh sanací. Náhrada zcela rozpadlých částí betonové konstrukce v 1. NP novými konstrukcemi při zachování konstrukcí horních podlaží. Výše uvedeným způsobem se podařilo zachránit stavbu téměř odsouzenou k demolici.