Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Hlavní nádraží Prostějov – rekonstrukce

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Studie, Projekt stavby 2003–2006

Řešitelský tým

Středisko pozemních staveb a architektury pod vedením HIP pana Zd. Šudřicha, ve spolupráci s Architektonickým ateliérem pod vedením Ing. arch. Milana Obenause

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2006

Charakteristika stavby

Dílčí rekonstrukce objektu hlavního nádraží z roku 1954 – nové střešní pláště, rehabilitace a očištění fasád, nová sociální zařízení, výměny výplní otvorů, nové dlažby. Stavební úpravy pro změny využití, nová technická zařízení budovy. Vestavba nových prostor pro ČD Centrum a prostor služeb a komerce.