Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Lisovna UNITOOLS PRESS CZ a. s.

Objednatel

UNITOOLS PRESS CZ a. s. Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2001

Řešitelský tým

Stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka a Ing. Jiřího Vyhnálka

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Stavba řeší umístění a zpracování nových základů pro lisy ARISA 630 t a ARISA 800 t. Umístění nových lisů do stávající jednolodní montované haly o rozpětí 18,00 m předpokládalo zachování stávajících nosných konstrukcí haly (základy) a provádění stavby za částečně omezeného provozu lisovny.

Základy lisů rozměrů 4,65 × 3,80 m a 5,60 × 3,80 m byly navrženy jako železobetonové monolitické jímky prováděné do paženého výkopu, z úrovně základové spáry – 4,40 m od ± 0,00 m (úroveň podlahy stávající haly). Propojení nových základů – komunikační, s napojením na stávající obslužný kanál šířky 1,50 m.

Součástí základů je kotvení (těžké) lisů ARISA 630 t a 800 t, izolace proti ropným látkám a zakrytí na úrovni ± 0,00 m.