Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Logistický areál v Olomouci – část Nový Svět

Stupeň dokumentace:
DSP (dokumentace pro stavební řízení)

Řešitelský tým:

pod vedením hlavní inženýra projektu
Ing. Josefa Bohuslava,
architektonické řešení - Ing. arch. Skoumal

Rok zahájení zpracování PD:
2010

Rok ukončení zpracování PD:
2011

Charakteristika stavby:
Stavba se nachází na okraji zastavěné části Olomouce, část Nový Svět, katastrální území Holice u Olomouce.

Náplní provozu logistického areálu je svoz a odvoz materiálu do prodejen se sortimentem pro dům a zahradu apod.

Logistické centrum je ve své podstatě překladiště. Zásilky (balíky) se přivezou z centra a rozvezou po okolí a naopak svezou z okolí a odvezou do centra. Velikost jednotlivých toků odvisí od konkrétních požadavků trhu.

Nedochází tedy ke vstupu materiálu a k produkci finálního výrobku v pravém slova smyslu.
V areálu budou umístěny celkem tři haly: hala Cargo, v ní zasunutá hala Parcel teleskop, hala Parcel odbavení a vestavek administrativní budovy v hale Cargo.

Přístup do logistického areálu je příjezdovou účelovou komunikací a připojením na ulici Šlechtitelů, která se dále napojuje na komunikaci II. třídy č. 570. Areál je vhodně napojen na komunikační síť města, přes ulici Šlechtitelů v městské části Nový Svět. V blízkosti je možné dálniční připojení na dálnici Olomouc – Ostrava, úsek Olomouc – Holice.