Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr.Místek - Č.Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst.Č. Těšín

Stupeň dokumentace:
Přípravná dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) 2007
Projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby) 2008. 

Řešitelský tým:
Kolektiv odborných projektantů MCO pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Ladislava Dorazila. Odpovědný projektant pozemních objektů Ing. Jiří Schneider, architektonický dohled Ing.arch. Milan Obenaus 

Předpokládaná realizace:
V letech 2008 – 2011
Realizace stavby byla zahájena v říjnu 2008.
 
Charakteristika stavby:
„Optimalizace žel. trati Frýdek-Místek – Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 1.část“ řeší rekonstrukci trati, včetně její elektrizace. Stavba navazuje na připravované koridorové stavby „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín“ a „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“.
V tomto úseku je podrobně je řešena rekonstrukce staničních, mezistaničních a přejezdových zabezpečovacích zařízení, dálkové ovládání zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v žst. Frýdek-Místek a žst. Dobrá u Frýdku Místku.

Z pozemních objektů budou realizovány 3  nové objekty trakčních měníren (žst. Dobrá u Frýdku-Místku, žst. Český Těšín, žst. Albrechtice) a provozně technologická budova u nákladového nádraží v oblasti průmyslové zóny Nošovice.

Objekty trakčních měníren jsou navrženy jako dvoupodlažní - jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží, na oploceném pozemku investora.
Novostavba patrového nepodsklepeného technologického objektu o půdorysných rozměrech 25,625 x 9,725m bude sloužit pro umístění technologie a provozních místností SŽDC a dopravců.