Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Pivovar OSTRAVAR Ostrava

Objednatel

Pivovar OSTRAVAR Ostrava

Stupeň dokumentace

projekt stavby 1994

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka, statika – Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1994

Ukončení stavby

1995

Charakteristika stavby

Jedná se o výrobní stavbu – Provoz sladovny, umístěnou v areálu pivovaru OSTRAVAR. Zpracování probíhalo v členění na jednotlivé stavby:

  • Oprava hvozdu
    Vlastní stavební práce jsou řešeny ve stávajícím prostoru hvozdu půdorysných rozměrů 8,35 × 8,50 m v rozsahu nového základu ventilátoru na úrovni –4,55 m, nových otvorů ve stropě na úrovni ±0,00 m, kapsy pro osazení technolog. stropu na úrovni +2,55 m, stavební úpravy dozdívky na úrovni +3,70 m, osazení nosníku lísky na úrovni +6,07 m a +9,05 m. Součástí stavebních úprav a konstrukcí je nový podhled na úrovni +11,2 m.
  • Modernizace hvozdu, recirkulační šachta
    Objekt recirkulační šachta je řešen jako přístavba ke stěně stávajícího hvozdu, jako šachta zajišťující přívod potřebného množství provozního vzduchu, odvod odpadního vzduchu a míchání výstupního vzduchu se vzduchem přívodním. Vzhledem k teplotám dosahující v horní části recirkulační šachty +86°C je šachta navržena v konstrukční skladbě odpovídajícím těmto zvýšeným požadavkům. Recirkulační šachta je založena na samostatném základu s přikotvením ke stávajícímu obvodovému zdivu hvozdu.
  • Oprava klíčírny
    Technické řešení stavby vyplývá ze statického posouzení stávající klíčírny na budoucí provoz – umístění nových klíčících skříní. Tato dokumentace řeší přípravné a sanační práce související se statickým zajištěním objektu klíčírny, včetně komunikačního prostoru mezi stávajícími hvozdy a klíčírnou a navazuje technickým řešením na stavbu rekonstrukce klíčírny Součástí stavby je úprava stávajících stupňovitých patek pod nosnými sloupy klíčírny. Vzhledem k nekompaktnímu spodnímu stupni základových patek (kamenné zdivo), bylo nutno vzhledem k úrovni založení klíčících skříní provést zesílení a tvarové sjednocení spodního stupně patek – železobetonovým monolitickým věncem průřezu 125×300 mm s úrovní základové spáry. Monolitické věnce krajních řad jsou zajištěny šikmými ocelovými kotvami. Součástí statického zajištění stávajících konstrukcí jsou mikropiloty a kotvy v délkách a rozmístění dle projektové dokumentace.