Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Projekt CERE - IRAQ

Objednatel

SIGMAINVEST s. r. o. Praha

Stupeň dokumentace

Realizační projekt 2000, 2002, 2003

Řešitelský tým

Stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka Statika – Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

2003 (předpoklad)

Ukončení stavby

2004 (předpoklad)

Charakteristika stavby

Objekt Čerpací stanice je navržen jako ocelová hala rozpětí 15,00 m s jeřábovou dráhou, v délce 14 × 6 m – jednolodní, v části 10 × 6 m rozšířena o další loď rozpětí 9,00 m. Střechy pultové, sklon 10°. Půdorysný rozměr 50,80 × 24,70 m, výška hřebene + 9,475 m.
Statický výpočet je dle požadavků investora zpracován podle USA norem ASME. Hala o rozpětí 15,00 m je založena na železobetonové monolitické jímce s úrovní zákl. spáry - 3,850 m od ± 0,00 m. Jednolodní hala je v úrovni založení rozdělena na tři dilatační celky.
Hala o rozpětí 9,00 m je založena na základových patkách a pasech – dilatačně napojena na halu o rozpětí 15,00 m.
Ocelová konstrukce ze svařovaných a válcovaných I profilů, rámová s roztečí rámu á 6000 mm šroubovaná. Jeřábová dráha rozpětí 13,50 m uložena na konzolách rámů.
Obvodový plášť – po úroveň + 3,00 m cihelná vyzdívka, nad + 3,00 m a střecha – trapézový plech. Okna ocelová jednoduchá, řazená do pásů. Vrata ocelová, otevíravá a skládací v úhelníkové zárubni.