Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

„Rekonstrukce areálu SDC v Hulíně“ pro SŽDC,s.o. Správa dopravní cesty Zlín

Objednatel
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  

Stupeň dokumentace
DSJ – dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby.
                                                     
Řešitelský tým
Středisko pozemních staveb a architektury Olomouc a středisko Brno pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Vladimíra Koppa, jmenovitě Ing. arch.- Petr Skoumal, Ing. Marcela Martinková, Ing. Jiří Vyhnálek Ing. Hana Zajíčková,  a Dagmar Jelínková.

Zahájení stavby
2011   

Ukončení stavby
2012

Charakteristika stavby
Předmětem stavby byla celková rekonstrukce objektu SDC Hulín. Přízemní budova, má ve střední části konstrukční systém KORD a na obou koncích jsou zděné přístavky. Ve střední části byl odstraněn kompletní obvodový plášť, včetně dělících příček, podhledů, vybourali se všechny podlahové konstrukce i základy pod strojní zařízení. V krajních přístavcích byly povedeny dispoziční změny, kompletní nové podlahy včetně podkladních betonů, hydroizolací a tepel. izolací. Dále byla provedena sanace ramp a schodišť.

Celý objekt byl zateplen tepelněizolačními panely Kingspan v šedostříbrném odstínu, doplněn plast.okennými výplněmi, dveřmi a sekčními vraty. Provedena byla nová sedlová střecha. Ve vnitřní části se provedli nové rozvody elektroinstalace,  strukturovaná kabeláž včetně servrovny, telefonní rozvody, zdravotně technická instalace, vzduchotechnické rozvody i nové rozvody ÚT s ekvithermní regulací .

V technologické části byly připraveny nové základy pro strojní vybavení včetně elektronapájení.  Na střeše byla umístěna nová jímací soustava. Ve venkovní části byla provedena nové dešťové i splaškové kanalizace. Nově rekonstruovanou budovu budou využívat pracovníci Správy dopravní cesty (elektro, sdělovací a zabezpečovací techniky, traťového okrsku, opravny TV).