Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce Teplárny Olomouc

Objednatel

FOSTER WHEELER ENERGIA OY

Stupeň dokumentace

Dokumentace skutečného provedení

Řešitelský tým

Statická kancelář - Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1996

Ukončení stavby

2000

Charakteristika stavby

Hlavní výrobní objekt má výšku 49 m, o půdorysných rozměrech 38×25 m, ve kterém je umístěn fluidní kotel. Vlastní nosná konstrukce Kotelny byla navržena ve Finsku podle zdejšího platného předpisu B 7 z oceli S 355. Bylo třeba nosnou konstrukci opětovně staticky posoudit včetně zakreslení změn vyvolaných během uvádění do provozu, na předpisy platné v ČR – konkrétně na ČSN P ENV 1993 1 - 1.

Nosný systém kotelny je více než zajímavý, naprosto odlišný od dřívějších zvyklostí v ČR, kdy kotel měl vždy samostatný základ. V tomto případě je celý kotel zavěšen na netuhých roštech pod střechou z důvodu umožnění tepelných dilatací.

Ostatní konstrukce byly navrženy v ČR.