Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Servis Pont Center v žst. Olomouc

Objednatel

Jídelní a lůžkové vozy, a. s. Praha

Stupeň dokumentace

projekt stavby 1999, realizace 2000

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Vladimíra Koppa zpracoval projektovou dokumentaci včetně vyřízení stavebního povolení. Stavební část byla zpracována pracovníky MCO - Ing. Kmoníčkovou a Ing. Jiřím Daňkem, paní Oháňkovou. Architektonický návrh byl zpracován Ing. arch. Braunerem z firmy B&B, autorem nového interiéru výpravní budovy v Olomouci.

Zahájení stavby

1999

Ukončení stavby

2000

Charakteristika stavby

Prodejny Pont jsou součásti sítě prodejen švédské firmy zastoupené u nás JaLV a. s. Praha. Prodejna byla situována do prostor bývalého kulturního střediska a čekárny v přízemí výpravní budovy. Po částečném vybourání nosných stěn vznikl prostor půdorysné ploše cca 32 x 9,7 m. Zde byly navrženy a vybudovány mimo hlavní prodejní část, sklady drogerie, obalů, sociál. míst. zaměstnanců vedoucího prodejny a denní místnost. Dále zde je prostor pro rozpékání pečiva. Prodejnu Pont oddělují od hlavního vestibulu prosklené stěny s automatickými dvoukřídlovými dveřmi. Architektonické prvky prosklených stěn jsou identické s celkovým řešením výpravní budovy a barevně v typických pro tyto prodejny, modrá a žlutá.

Nejnáročnější bylo statické řešení nosných prvků s ohledem na několika násobnou přestavbu výpravní budovy v těchto místech prodejny.

Kapacitní údaje

  • celková užitková plocha 262 m2
  • samostatná prodejní plocha 149 m2