Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Skladová hala ALPEX – Ostrava

Objednatel

ALPEX Ostrava

Stupeň dokumentace

Studie, projekt stavby

Řešitelský tým

Stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Mir. Turka

Zahájení stavby

1997

Ukončení stavby

1998

Charakteristika stavby

V původní stopě dřívějšího objektu byla postavena nová hala v ekonomické technologii zděných obvodových stěn a sbíjených dřevěných vazníků typu GANG-NAIL. Investor vyhodnotil tuto konstrukci - včetně skladby střechy z bednění s tepelnou izolací a hydroizolací pomocí modifikovaných živičných pásů s posypem – jako nejekonomičtější způsob výstavby pro své potřeby skladování topenářského sortimentu.