Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Skladové objekty ve Štěpánově (stavební náklady cca 500 miliónů Kč)

Stupeň dokumentace:
dokumentace pro územní řízení a provedení stavby, inženýrská činnost

Rešitelský tým:
pod vedením hlavní inženýra projektu Ing. Josefa Bohuslava,
architektonické řešení - Ing. arch. Skoumal

Rok zahájení:
2005

Rok ukončení:
2009

Charakteristika stavby:
Náplní této stavby bylo vybudování velkokapacitních skladů s technologií skladování a energetickým a řídicím zajištěním. Skladové objekty jsou včetně sociálního zázemí, kontejnerového terminálu (napojení na železnici) a připojení těchto objektů na energie, inženýrské a slaboproudé sítě v areálu, aby vytvořily se stávajícími objekty jeden funkční celek.