Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Sladovna Hodonice

Objednatel

Sladovna Hodonice a. s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1994, 1995

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka, statika – Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1995

Ukončení stavby

1996

Charakteristika stavby

Novostavba kruhového hvozdu a klíčírny, jejíž nosnou konstrukci tvořil železobetonový tubus o průměru 19 m rozdělený po patrech žel. bet. klenbovou deskou. Z hlediska statiky bylo velmi důležité řešit vlivy tepelného namáhání, kdy na jednotlivých prvcích konstrukce kolísaly teploty od 10°C do 90°C několikrát za den. Součástí stavby je dopravní ocelový most propojující stávající provoz z provozem nového hvozdu. Konstrukce dopravního mostu je ocelová, příhradová s opláštěním pozink. plechem. Most je uložen na konstrukci stropu stávajícího hvozdu, na ocelové příhradové podpoře a na podpoře kotvené na obvodu nového hvozdu nad úrovní střechy. Součástí kruhového hvozdu je energetická část – jednopodlažní zděný objekt a konstrukce rekuperátoru umístěná nad energoblokem. V další etapě proběhla výstavba zařízení pro klimatizaci technologického vzduchu klíčírny situovaná kolmo na energoblok v úrovni 1 NP na monolitických sloupech. Objekt klimatizace je rozkročen nad stávající obslužnou komunikací a propojen funkčně s provozem klíčírny.

V rámci stavby byly řešeny další stavební úpravy ve stávajících provozech souvisejících s novými dopravními cestami sladu jak vodorovnými tak i svislými. Tento typ staticky náročné konstrukce kruhového hvozdu byl ve své době první svého druhu ve východní Evropě.