Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracováno v letech 2012/2013

Řešitelský tým
Generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Hlavní inženýr projektu – Ing. Petr Jemelka

Realizace stavby
V letech 2014/2015

Charakteristika stavby
Účelem stavby je zajištění spolehlivé, bezpečné a ekologické transformace el. energie z distribuční sítě pro potřeby napájení trakčního vedení přilehlých tratí a dalších zařízení drážní cesty. Areál nové napájecí stanice nahradil stávající převoznou měnírnu, která se ocitla na hranici životnosti.

Objekt má tradiční tvar – obdélníkový půdorys a sedlovou střechu, jednoduché objemy jsou však zvýrazněny tím, že nemají přesahující střechy a atiky, snahou je docílit jakoby z jedné hmoty řezaného tvaru. Tomu odpovídá i jednoduchá větrací nástavba na střeše stanice, do obdélníkových a hranolovitých tvarů naformovaná okna na fasádách, niky a výklenky, dveře, stříšky i mříže. Design je co možná nejjednodušší. Historizující objem je tak posunut designem do současnosti. Urbanistické, architektonické i výtvarné řešení budovy je navrženo tak, aby stavba byla snadno začleněna do stávající zástavby v místě záměru a odpovídala účelu navržené stavby.

Nová budova trakční napájecí stanice je přízemní, částečně podsklepený zděný objekt, se sedlovou střechou. Půdorysná plocha je 13,25 x 24,75 m, budova sestavena ze tří provozních bloků. Štítový blok je tvořený 2 trafokobkami a místností pro tlumivku. Ve střední části je situována technologická místnost. Štítový blok a střední část je podsklepena – suterén je využit jako kabelový prostor. Třetí provozní blok je nepodsklepený a navazující na technologickou místnost. Obsahuje místnost pro sdělovací zařízení a dálkovou řídící techniku, kancelář pro občasnou obsluhu, sociální zařízení, šatny a vstupní chodbu.