Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Železniční uzel Brno – 1. část osobního nádraží

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

SSS, DUR - 2005

Řešitelský tým

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP BRNO a.s., SUDOP PRAHA a.s.

Předpokládaná realizace

V letech 2010–2014
- dosud nerealizováno

Charakteristika stavby

Komplexní řešení nové polohy osobního i nákladního průtahu včetně budovy hlavního nádraží, nákladového nádraží a zastávek uvnitř města Brna. Hlavní nádraží je řešeno s využitím vítězné studie od Architekten Fellerer-Vendi, s úpravami a alternacemi dle připomínek objednatele.

Nádraží je vyzvednuto nad terén na kolejovém mostě, s dominujícím příčným visutým objektem služeb. Prostory přiléhající k nádraží slouží jako přestupní uzel MHD a IAD. Pod nádražím v úrovni terénu vedou příčné průjezdy automobilové dopravy, s nádražím ČD je integrován též nový autobusový terminál. Parter je vybaven novým mobiliářem, kolejová trasa pak protihlukovými úpravami s ozeleněním. Na trase průtahu jsou upravovány některé stávající mosty a jsou navrhovány mosty nové.