Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Zvýšení výrobní kapacity MŽT

Objednatel

GALENA OPAVA a. s.

Stupeň dokumentace

Realizační projekt 2000

Řešitelský tým

Stavební ateliér, pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka a Ing. Jiřího Vyhnálka

Zahájení stavby

2000

Ukončení stavby

2001

Charakteristika stavby

Jedná se o přístavbu jednolodní, dvoupodlažní ocelové haly o rozpětí 10 m se čtyřmi poli 4 × 6,00 m, založené na monolitických patkách. Střecha pultová, výškově navazující na hřeben haly ke které je objekt přistaven.

Součástí stavby jsou dispoziční a stavební úpravy v hale stávající. Opláštění – obvodový plášť a střecha z panelů PUR tl. 80 mm. Vnitřní dělící příčky a vnitřní obklad stěn – sádrokarton s tepelnou izolací. Výplně otvorů /okna, dveře/ zpracovány podle požadavků a předpisů farmaceutického průmyslu. Součástí stavby je napojení na stávající inženýrské sítě a komunikační napojení na stávající vnitrozávodové komunikace.