Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace trati do 160 km/h. Břeclav–Hodonín

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1997

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. a SUDOP BRNO spol. s r. o. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Miroslava Poláka ze SUDOP Brno. Stavební část byla zpracována pracovníky MCO - ing. Kopp, p. Daňková a p. Oháňková.

Zahájení stavby

1998

Ukončení stavby

1999

Charakteristika stavby

Součásti Modernizace na trati Břeclav – Hodonín byla technologická budova releového a zabezpečovacího zařízení v žst. Hodonín. Objekt RZZ je řešen jako dvoupodlažní třítrakt s podélným nosným systémem o půdorysném rozměru 40,5 x 15,7 m. Nosnou konstrukci tvoří tepelně izolační bloky Porotherm, stropní konstrukci panely Spirol. Z důvodu značných navážek je objekt založen na železobetonových pasech s nadbetonávkou.

Součástí technologických prostorů jsou rozvodny VN a NN, místnost dálkového ovládání a kabelových závěrů a stavědlová ústředna. Dále zde jsou místnosti pro provoz žst. jako dopravní kancelář, dozorčí přepravy, místnosti kalkulace a celního deklaranta a náměstka dopravy. Objekt celkově navazuje na přestavbu kolejiště, nástupišť, trakčního vedení a zpevněných ploch v prostoru železniční stanice.

Kapacitní údaje

RZZ Hodonín
zastavěná plocha 659 m2
obestavěný prostor 7 550 m3