Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace trati Hodonín – Moravský Písek

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1995 - 1996;
(základní koncept stavby a jeho přepracování 1994 – 1995)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Schrotta

Zahájení stavby

1997

Ukončení stavby

1999

Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu II. tranzitního koridoru ČD, v níž je modernizován úsek v délce 23,365 km. Celková délka hlavních kolejí je 46,8 km. Trať je navržena na rychlost 160 km/hod. V rámci předmětné stavby bylo řešeno celkem 56 PS a 130 SO. Pro mimoúrovňové křížení tratě je projektováno úhrnem 17 železničních mostů a 7 propustků, 3 úrovňové přejezdy. Dále byla navržena 3 nová ostrovní nástupiště a 3 nové podchody.

Celková délka příkopových zídek činí 1461 m. Na trati navrženy protihlukové stěny v celkové délce 1990 m. Předmětný traťový úsek je elektrizován. Trakční vedení splňuje požadované parametry střídavé trakční soustavy 25kV, 50Hz. Inženýrské sítě řeší zásobování elektrickou energií, vodou a plynem, svádění srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu, telekomunikační spojení.