Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace trati Moravský Písek – Huštěnovice

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

projekt stavby 1996 – 1998 (základní koncept stavby 1995)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Schrotta (ve sdružení se SUDOP Praha a. s.)

Zahájení stavby

1999

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu II. tranzitního koridoru ČD, v níž je modernizován úsek v délce 18,466 km. Celková délka hlavních kolejí je 37,0 km. Trať je navržena na rychlost 160 km/hod. V rámci předmětné stavby bylo řešeno celkem 50 PS a 138 SO. Pro mimoúrovňové křížení tratě je projektováno celkem 13 železničních mostů a 6 propustků, 6 úrovňových přejezdů. Dále byla navržena 3 nová ostrovní nástupiště a 3 nové podchody. Celková délka opěrných a zárubních zdí činí cca 236 m. Protihlukové stěny jsou projektovány v celkové délce 1075 m.

Předmětný traťový úsek je elektrizován, byly projekčně navrženy 3 nové budovy RZZ. Trakční vedení o délce 54 km má parametry stejnosměrné 3kV i střídavé trakční soustavy 25kV, 50Hz. Inženýrské sítě řeší zásobování elektrickou energií, vodou a plynem, svádění srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu, telekomunikační spojení.