Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace úseku tratě Přerov–Hranice

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1999 a 2001

Řešitelský tým

GP stavby SUDOP Praha a.s., žst. Drahotuše, zpracovatel MCO Olomouc a.s. Železniční svršek a spodek v žst. Drahotuše, odpovědný projektant Ing. Parma

Zahájení stavby

1999

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Jedná se o úsek tratě v rámci výstavby II. tranzitního koridoru ČD, kde je modernizován úsek žst. Drahotuše v délce 2,114 km. V žst. Drahotuše je provedena poloperonizace, výstavba podchodu na ostrovní nástupiště a výstavba nové vlečky Spojených štěrkoven a pískoven a.s., napojené na hranickém zhlaví. Celková délka rekonstruovaných kolejí je 6,772 m. Ve stanici je nově vloženo celkem 20 výhybek.

Úsek žst. je navržen na max. rychlost 120 km/h. Předmětná žst. je stejně jako celý úsek tratě elektrifikována. V rámci žst. jsou rekonstruovány 2 mosty a 1 propustek. Inženýrské sítě řeší zásobování el. energií, vodou a plynem, svádění srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu, informační systém, telekomunikační spojení.