Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka–Ostrava, 2. stavba – žst. Ostrava – Svinov, Rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (DÚR) 2002 Projektová dokumentace (PSŘ + dPSŘ) 2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Kučery

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2006

Charakteristika stavby

Tato investiční akce byla připravena jako návazná stavba základní koridorové moderniz. stavby v žst. Ostrava-Svinov. Rozsah a obsah stavby byl definován základním požadavkem objednatele na 50ti procentní omezení investiční náročnosti původně plánované úpravy svinovského přednádraží (stavba „Žst. Ostrava-Svinov, rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží“).

V rámci stavby dochází ke komplexní rekonstrukci historické výpravní budovy žst. Ostrava-Svinov (včetně navrácení původ. historického vzhledu objektu), rozšířené o transparentní celoskleněnou přístavbu. V přednádraží jsou nově vytvořeny podmínky pro přivedení autobusové městské hromadné dopravy a to zejména vytvořením dvou centrálních zastávek přímo před východem z výpravní budovy. Pohyb osob v přednádraží mezi výstupem z výpravní budovy a zastávkami MHD je vyřešen pod novým skleněným zastřešením, které má za cíl zvýšit komfort pohybu cestujících. Zároveň je komplexně vyřešen rozptylový prostor před výpravní budovou a to bez zásadních střetů automobilové dopravy a dopravy pěší.

Přímo v přednádraží je vybudováno nové úrovňové kapacitní parkoviště osobních automobilů a terminál autobusů MHD. Nové dispoziční řešení přednádraží vyvolává nutnou výstavbu několika silničních komunikací, včetně několika převážně kruhových křižovatek. Přednádraží bude upraveno řešením nových zpevněných, nezpevněných a parkových ploch, vybavených novým osvětlením a novým městským mobiliářem. V celé lokalitě stavby jsou rekonstruovány inženýrské sítě.