Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace úseku tratě Studénka–Ostrava

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby (PS) 2000

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Kučery (ve sdružení se společností SUDOP PRAHA a.s.)

Zahájení stavby

červen 2001

Ukončení stavby

prosinec 2003

Charakteristika stavby

Modernizace traťového úseku Studénka – Ostrava je součástí souboru staveb II. tranzitního koridoru ČD Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné. V rámci stavby je komplexně modernizován traťový úsek v délce 23,417 km.

Trať je navržena na novou traťovou rychlost 160 km/hod. V rámci předmětné stavby bylo řešeno celkem 61 PS a 202 SO. Pro mimoúrovňové křížení tratě s komunikacemi a vodními toky je projekčně řešeno celkem 37 železničních mostů a propustků včetně 3 podchodů (jeden nový podchod v žst. Jistebník a 2 nové komfortní podchody, vybavené m.j. eskalátory nebo výtahy, v žst. Ostrava-Svinov). V rámci prací jsou v celém úseku stavby realizována protihluková opatření, včetně návrhu dvou protihlukových stěn v celkové délce 794 m.

Předmětný traťový úsek je plně elektrifikován. Trakční vedení splňuje požadované parametry stejnosměrné trakční soustavy. Nové a rekonstruované inženýrské sítě nově řeší zásobování elektrickou energií, vodou a plynem, odvod srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu drážní cesty, telekomunikační spojení, aj.
Specifikem stavby je její průchod CHKO Poodří, kdy se drážní těleso nachází v přímém kontaktu s aluviální nivou řeky Odry, s jednotlivými přítoky místních potoků a množstvím vzájemně propojených rybníků.