Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Optimalizace úseku tratě Ostrava–Petrovice

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

projekt stavby 2000 - 2001

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením profesního garanta Ing. Jiřího Parmy (GP stavby SUDOP Brno s. r. o. ve sdružení s MCO a. s.)

Zahájení stavby

2001

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Jedná se o úsek tratě v rámci výstavby II. tranzitního koridoru ČD, v níž je optimalizován úsek v délce 7,480296 km. Celková délka kolejí je 8,289 km.

Trať je navržena na rychlost 120 a 160 km/hod. V rámci předmětné stavby bylo řešeno celkem 12 PS a 45 SO. Pro mimoúrovňové křížení tratě s komunikacemi a vodními toky je projektováno 12 železničních mostů, doplněné 3 propustky. Celková délka přemostění činí cca 60 m.

Na trati navrženy protihlukové stěny v celkové délce 437 m. Předmětný traťový úsek je elektrizován. Trakční vedení splňuje požadované parametry stejnosměrné trakční soustavy 3kV, SS. Inženýrské sítě řeší zásobování elektrickou energií, vodou a plynem, svádění srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu, telekomunikační spojení.