Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Optimalizace úseku trati Zábřeh–Krasíkov žst. Zábřeh na Moravě

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Generální projektant stavby SUDOP Praha, a.s. ve sdružení s MORAVIA CONSULT OLOMOUC, a.s. Kolektiv odborných projektantů. Odpovědný projektant stavebních objektů žel. svršku a spodku Ing. Jiří Parma.

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

V rámci optimalizace úseku tratě Zábřeh – Krasíkov byla navržena rekonstrukce žel. stanice Zábřeh na Moravě. Jednalo se o komplexní rekonstrukci žel. svršku staničních kolejí, včetně rekonstrukce obou výhybkových zhlaví. Rozsah stavebního objektu žst. Zábřeh na Moravě je definován od km 38,108 do km 41,086. Rekonstrukce žel. stanice zahrnovala také přeložku hlavních kolejí ve směrovém oblouku na vjezdu do stanice ze směru od České Třebové, jejímž smyslem bylo odstranění místa se snížením traťové rychlosti a tedy dosažení plynulého průběhu rychlosti v celém úseku trati.

Spolu s novým kolejovým řešením žst. byla řešena také nová ostrovní nástupiště, zpevněné plochy a chodníky, sanace žel. spodku rekonstruovaných kolejí a výhybek včetně jejich odvodnění, terénní úpravy a to vše v koordinaci a v součinnosti s ostatními stavebními objekty. Stavba je navržena v souladu s modernizací II. tranzitního koridoru a jeho spojovacího ramene s I. koridorem, Přerov – Česká Třebová.