Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Optimalizace železničního uzlu Bohumín

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2001 – 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Ladislava Dorazila (ve sdružení se SUDOP BRNO spol. s r. o.)

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu v rámci II. tranzitního koridoru ČD, v němž je optimalizován také důležitý železniční uzel Bohumín, který by poté měl vyhovovat podmínkám rychlého vedení vlaků na mezinárodním železničním spojení dle dohody AGC: Gdynia – Warszawa – Bohumín – Wien.

Základní technické informace:

Práce na optimalizaci tohoto železničního uzlu zahrnovaly vybudování 78 provozních souborů a 121 stavebních objektů.
Investiční náklad činil celkem 2 588 882 000 Kč, přičemž vlastní hodnota stavebních prací činila 2 463 077 795 Kč. Financování stavby bylo zajištěno z prostředků SFDI a částečně, ve výši 436 210 000 Kč, z vlastních zdrojů Českých drah.

Základní údaje:

 • Rychlost v průběžných kolejích se zvýšila na 140 km/hod. a v předjízdných kolejích na 50-60 km/hod.
 • Rozsah sanace žel. spodku 16,6 km
 • Rozsah obnovy žel. svršku 24,4 km
 • Počet nových a nově zabezpečených výhybek 100 ks
 • Rekonstrukce 3 nástupišť, novostavba jednoho nového nástupiště
 • Umělé stavby: pět mostních objektů, podchod pro cestující, energomost a úpravy lávky pro pěší v obvodu osobního nádraží
 • Kompletně nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie obsluhované z dopravní kanceláře v ústředním stavědle
 • Modernizace zabezpečení 6 přejezdů
 • 7490 m2 zpevněných ploch
 • Nové vodovodní řády 1 907 m, kanalizace 4 638 m, plynovodní přípojky nízkotlakové a středotlakové 760 m
 • Komplexní rekonstrukce trakčního vedení včetně úprav napájení a jeho dělení v celé žel. stanici
 • Hlavní pozemní objekty: provozní hala technicko-hygienické údržby, hala myčky vozových souprav, fekální kolej s přímo pojížděnou ocelovou konstrukcí, nové ústřední stavědlo
 • 2,25 km nového kabelovodu
 • Silnoproud: tři nové trafostanice 22/0,4 kV, venkovní osvětlení, dálkové ovládání úsekových odpojovačů, elektrický ohřev výhybek, elektrické předtápěcí zařízení a nové přípojky 22 kV

Ke zdárnému dokončení celé této náročné stavby přispěl nemalou měrou i profesionální a zodpovědný přístup projekčních specialistů společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. k řešení problémů vzniklých v průběhu realizace. Koordinaci autorského dozoru stavby zajišťoval hlavní inženýr projektu Ing. Ladislav Dorazil.